Skrok

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Skrok is een weidevogelreservaat in Friesland (nabij Wommels).

Flora & Fauna

Een rust- en broedgebied voor trek- en weidevogels in de bloemrijke graslanden.