Holtveen en Koelevaartsveen

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Holtveen is een hoogveengebied gelegen in het noordoostelijk deel van de Kraloërheide.  Een gebied vol met vennen, plassen, moerassen en natte heide. Regelmatig lepelaars en andere steltlopers waar te nemen. Het Koelevaartsveen is een voormalig veengebied in het Dwingelderveld.  Het gebied herbergt een unieke vegetatie van waterlobelia. Voor meer info zie NP Dwingelderveld.