Polder Sandebuur, Lage Land en Roderwolde

Fotoimpressie

Beschijving

Sandebuur bevindt zich aan de zuidoostrand van het Leekstermeergebied op een van de zandtongen (een uitloper van het Drentse zandgebied). De omgeving langs de zandkop is ingeklonken door onttrekking van vocht aan het veen. De Rodervaart staat in open verbinding met het Leekstermeer.

In de polders bij Sandebuur, Lage land en Roderwolde foerageren vaak veel ganzen (brandganzen, grauwe ganzen, kolganzen en grote Canadese ganzen). In het voorjaar soms groepen regenwulpen op de graslanden te zien. Voor meer info zie Onlanden.