Zwagermieden

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Zwagermieden wordt begrensd door  de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei. Gebied is waterrijk met relatief veel vogels.  Met in het zuidelijk deel ook bosjes en noordelijk meer  een open karakter op klei- en veengrond met rietvelden.  Vroeger liep hier het stroomdal van de Oude Zwemmer.

Flora & Fauna

De Zwagermieden herbergt vogels zoals kieviten, grutto’s, watersnippen en tureluurs.