Zwagermieden

Fotoimpressie

Beschrijving

De Zwagermieden wordt begrensd door de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei. Gebied is nat met relatief veel vogels.  Met in het zuidelijk deel ook bosjes en noordelijk meer een open karakter op de klei- en veengrond met rietvelden. Vroeger liep hier het stroomdal van de Oude Zwemmer.

Flora & Fauna

De Zwagermieden herbergt vogels zoals kieviten, grutto’s, watersnippen en tureluurs.