De Putten

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het natuurgebied De Putten ligt direct achter de Hondsbossche Zeewering, en bestaat grotendeels uit water. Vroeger werd er klei gewonnen en daardoor is de plas ontstaan. In de plas zijn eilandjes aangelegd die als broedgebieden voor de vogels dienen. Op die eilandjes broed oa een grote kolonie grote sterns. In het voor- en najaar zie je hier regelmatig steltlopers zoals rosse grutto, bonte strandloper, tureluur, goudplevier, en bontbekplevier.