Bekendelle

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Bekendelle is een natuurreservaat bestaande uit een oud moerasbos (voornamelijk loofbos)  waardoor het beekje – de Boven-Slinge – meandert.  Met aan de buitenkant van de de beek hoge oeverwallen.  Hier komen oude terrassen voor met op de hoogste terrassen podzolgronden, op de lagere terrassen beekafzettingen en op de laagste terrassen afzettingen van de huidige beek.

Het reservaat ligt ten zuiden van Winterswijk

Flora &Fauna:

Het loofbos groeien onder meer els, iep en eik. Planten die voorkomen zijn bosgeelster, wterviolier, beekpunge, slanke sleutelbloem, dotterbloem en pinksterbloem. Vogels zoals de ijsvogel en grote gele kwikstaart hebben er hun habitat.