De Wyldemerk

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Wyldemerk is een gevarieerd natuurgebied in de Zuidwesthoek van Friesland .  Gebied bestaat uit één grote plas (ontstaan door zandwinning) omringd door ruige bosachtige structuur met diverse poeltjes en vennen. Gebied heeft kleine hoogteverschillen.  De naam Wyldemerk betekent ‘wilde markt’ en refereert naar vroegere tijden waar op deze plaats ruilmarkten en paardenrennen werden gehouden.

Het bijzondere aan het natuurgebied is het voorkomen van een groot aantal libellen soorten (libellenreservaat).

 

Flora & fauna

Diverse soorten libellen en juffers komen in het reservaat voor (> 30 soorten).  Bijzonder soorten zijn de gevlekte witsnuitlibel, glassnijder en de vroege glazenmaker.