Ganzenhoek

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Ganzenhoek is een natuurgebied wat deels onderdeel is van Meijendel en deels onder Hollands Duin valt. Het gebied ligt ten zuiden van de Wassenaarse Slag en gaat ten noorden over in het  duingebied Berkheide. Het wordt grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer. Het is een erg gevarieerd stuk duin, dat enerzijds bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Het bos is een restant van de grootscheepse aanplant van dennen om het stuivende zand in toom te houden. Echter deze dennen komen oorspronkelijk hier niet voor. De bedoeling is om ze geleidelijk plaats te laten maken voor inheemse loofbomen en struiken. In de beschutte bossen zie je eekhoorns en hoor je de roffel van de spechten.

Het gebied heeft een grote plas genaamd de Ganzenhoekplas. Tevens herbergt het gebied diverse kwelplasjes voor een heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna. Het gebied wordt begraasd door grote grazers zoals Konikpaarden. Voor meer info zie ook Meijendel.

Flora & Fauna

Zie boven.