Ganzenhoek

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Ganzenhoek is een natuurgebied behorend bij Meijendel. Het ligt in het noordwestelijke stuk van Meijendel en gaat naar de Wassenaarse Slag over in duingebied Berkheide. H3t wordt beheerd door staatsbosbeheer. Het is een erg gevarieerd stuk duin, dat enerzijds bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Het bos is een restant van de grootscheepse aanplant van dennen om het stuivende zand in toom te houden. Echter deze dennen komen oorspronkelijk hier niet voor. De bedoeling is om ze geleidelijk plaats te laten maken voor inheemse loofbomen en struiken. In de beschutte bossen zie je eekhoorns en hoor je de roffel van de spechten.

Het gebied heeft een grote plas genaamd de Ganzenhoekplas. Tevens herbergt het gebied diverse kwelplasjes voor een heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna. Het gebied wordt begraasd door grote grazers zoals Konikpaarden. Voor meer info zie Meijendel.

Flora & Fauna

Zie boven.