Hoeksmeer

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Hoeksmeer ligt net boven Overschild. Het meer wordt omgeven door de graslanden die van nat naar droog verlopen. Een oude kreekloop (Katerhalstermaar) loopt door het gebied. In het voorjaar ontstaan er door verdroging slikkige oevers. In de winter is het gebied erg nat.

Flora & Fauna

In het voorjaar klinkt hier het geluid van de weidevogels de kievit, de grutto en de tureluur. Verder komen vogels voor zoals de kluut,  de roodborsttapuit, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik en soms een kleine plevier. Verder de nodige watervogels zoals de bergeend en slobeend. In de winter ook veel watervogels en ganzen (met name kolganzen).