Kwelders Ameland

Fotoimpressie

Beschrijving

De kwelders van Ameland zijn een vluchtplaats voor veel wad- en steltlopers tijdens hoogwater. Langs de Waddenzeekust op Ameland vind je her en der kleine kweldergebieden. Helemaal aan de oostkant van het eiland ligt een groot kweldergebied: De Hon. Dit natuurgebied bestaat uit jonge duinen en kwelders. In het gebied ontstaan door de dynamiek nog steeds nieuwe duinen en vindt aangroei van de kwelder plaats. Het gebied herbergt een kolonie lepelaars. Zie hier voor meer informatie over Ameland.