Oude Diep

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het stroomgebied van het Oude Diep ligt tussen het Drentse Mantinge en Hoogeveen.  In delen van het stroomgebied (Zuidmaten en Oude Kene) is het oorspronkelijke beekdallandschap hersteld. Hier meandert de beek weer.  Zo kunnen de schrale hooilanden en broekbossen terugkomen.  In het voorjaar bloeit er echte koekoeksbloem, dotterbloem, diverse soorten boterbloemen en orchideeën