Zwarte meer

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Zwarte Meer is ontstaan door de inpoldering van de Noordoostpolder. Het ligt op de grens van Flevoland en Overijssel. Het natuurgebied bestaat grotendeels uit ondiep water met langs de oevers dichte rietkragen en oude buitendijkse oeverlanden , zoals de Grote Buitenlanden . In het oostelijk deel van het meer ligt een eiland genaamd het Vogeleiland en twee kleinere aangelegde eilanden (De Snörre en Kraggenoog).  De eilanden zijn rijk aan vogels.

 

Flora & Fauna

In het natuurgebied komen watervogels voor zoals roerdomp, grote karekiet, baardmannetje, blauwborst,  zwarte stern en lepelaar.   In de winter soorten als de smient, de knobbelzwaan, kleine zwaan en ganzen.  De zeldzame kievitsbloem bloeit in de Grote Buitenlanden. In de Zwarte Hoek, een voormalig landbouwgebied, zijn weidevogels te vinden.