Prins Hendrikzanddijk

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Prins Hendrikzanddijk is een kilometer-lange zanddijk op Texel die onderdeel is van de Waddenzeedijk. Het natuurgebied is een gevarieerd en dynamisch  natuurgebied bestaande uit droogvallende wadplaten, slikken, kwelders, strand en duinen.

 

Flora & Fauna

Op de zandplaten en duintjes van de Prins Hendrikzanddijk broeden dwergsterns, scholeksters, bontbekplevieren en grote sterns. Tevens gebruiken vele andere wadvogels het gebied om voedsel te zoeken.

Op de zanderige en stenige delen van het gebied bloeien vele zeldzame planten als duinaveruit, stekend loogkruid, blauwe zeedistel, zeelathyrus, zeewolfsmelk, zeekool en zeevenkel.