Eilandspolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Eilandspolder was oorspronkelijk een eiland gelegen tussen de grote meren  de Schermer en de Beemster. Nu ingeklemd tussen de droogmakerijen de Schermer en de Beemster en waterrijk. De polder maakt deel uit van Nationaal Landschap Laag Holland

Opvallend is het maaiveld van de polder wat hoger ligt dan de eromheen gelegen droogmakerijen Schermer en Beemster.  Om de polder liggen historische dorpen zoals Grootschemer, Driehuizen en De Rijp. In Grootschermer staat een authentiek rechtshuisje wat stamt uit de welvarende tijd van de haringvisserij.  De Rijp met zijn typische Zaanse huisjes, herenhuizen en andere rijksmonumenten.

De Eilandspolder is een uitermate waterrijk gebied met kleine natuurlijke meren, brede watergangen en verlandingsvegetaties. Gebied is  van oorsprong een licht zilt laagveengebied.  De polder is verder open en weids.  In het van de westelijke deel van de  Eilandspolder is de kleinschaligheid van de ontginning in het verleden bijzonder. Steeds een nieuw stukje rechthoekig land met een dijk eromheen werd ontgonnen (zogenaamde de blokverkaveling).

 

Flora & Fauna

Er broeden weidevogels zoals de kievit, de tureluur, scholekster en de grutto.  In de rietkragen watervogels zoals de rietgors en de kleine karekiet. Het gebied is tevens nog van belang voor de noordse woelmuis.