Blije en Ferwert Bûtendyks

Fotoimpressie

Beschrijving

De Blije en Ferwert Bûtendyks is een deelgebied van Noard-Fryslân-Bûtendyks. Zie hier voor meer informatie over Noard-Fryslân Bûtendyks.