Engbertsdijksvenen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Engbertsdijksvenen is een overgebleven hoogveengebied van een groot voormalig veengebied. Het ligt in het noordoosten van Overijssel en ten zuiden van het dorp Kloosterhaar.

Het is een van de weinige plekken in Nederland waar nog actieve hoogveenvorming plaatsvindt. Het gebied ligt hoger dan het omringende landschap en is hydrologisch geïsoleerd door middel van dammen om neerwaartse stroming van water te voorkomen. Typerend zijn de grote veenplassen, kleine veenputten en hoogveenbosjes. Daaromheen liggen natte heidegebieden en aan de randen kleine berkenbossen.

 

Flora & Fauna

Verschillende veenmossen en veenplanten als kleine veenbes, lavendelheide, moeraswolfsklauw, witte snavelbies, ronde zonnedauw en slangenwortel komen in het gebied voor. In het natuurgebied komen verder orchideeën, koningsvaren en wilde gagel voor.

Bijzondere broedvogels die er voorkomen zijn de boomvalk en de watersnip. In de wintermaanden komen soorten als blauwe kiekendief, klapekster en toendrarietgans voor.

In het natte gebied komt de poelkikker, heikikker, ringslang, adder en gladde slang voor.

Tevens is het een gebied waar vele libellensoorten zich thuis voelen. Naast de meer algemene soorten komen kenmerkende soorten als Noordse witsnuitlibel, maanwaterjuffer, koraaljuffer, gevlekte witsnuitlibel, venwitsnuitlibel, Noordse glazenmaker en venglazenmaker voor.