’t Schoor

Fotoimpressie

Beschrijving

Te noorden van Ternaard ligt tussen de Waddenzee en het vast land ligt een verstilde kwelder genaamd ’t Schoor (‘It Skoar’). Op de kwelder (schor) graast vee in de zomer. Tussen de kwelder en de Waddenzee ligt een lage zomerdijk (de slaperdijk). Bij flink hoogwater wordt de kwelder overspoeld met zeewater.

Flora & Fauna

Op de kwelder komt zoutminnende flora voor zoals zeekraal, zeealsem en Engels gras.