Zuid-Kennemerland (NP)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden en grenst in het oosten aan Haarlem . Een gebied met hoge duintoppen, stuifduinen, duisgrasland, duinvalleien, landgoederen, bossen met eeuwenoude eiken, duinmeren en strand.

Deelgebieden:

 • Middenduin
 • Midden-Herenduin
 • Heerenduin
 • Kennemerduinen
 • Kraansvlak
 • Kennemerstrand
 • Landgoederen:
  • Koningshof
  • Brouwerskolkpark
  • Duin- en Kruidberg
  • Elswout
  • Duinlust

Flora & Fauna

In het natuurgebied, mede door  het voedselarme duingrasland kent een grote variatie aan planten, vogels en insecten.  Zeldzame soorten zoals glad en echt walstro, duinviooltjes, bremraap, en maanvaren. Verder vochtminnende planten zoals parnassia, duizendguldenkruiden en orchideeën.  Qua insecten vliegen hier libellen, glassnijders, bruine winterjuffers, duinparelmoervlinders en oranjetipjes rond.

In het Nationaal Park komen  grote grazers voor. Schotse hooglanders, Konikpaarden, damherten en een kudde wisenten (Europese bizon). Deze wisenten lopen rond in het Kraansvlak.