Lauwerpolder (kwelder)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Kwelders achter de zeedijk in de Waddenzee ter noorden van Uithuizen. Vanaf de kwelders weidse uitzichten over het wad met in de verte de contouren van de Waddeneilanden.

Flora & Fauna

Voorkomende planten zijn zeekraal (dichts bij de zee op de zoute slikkige platen) en verder op de hogere gedeelten van de kwelder zeelalsem, zeeaster, kweldergras en Engels gras. ’s Winters grazen er grote groepen rot- en brandganzen. Tevens zijn hier wintergasten zoals fraters, strandleeuweriken en sneeuwgorzen in groepjes te vinden.

Vogels die er broeden zijn onder andere scholeksters, kieviten en tureluurs. Ook graspieper en veldleeuwerik zijn er te vinden.  Geregeld zijn er ook tapuiten waarneembaar. Tijdens de vogeltrek is het een pleisterplaats voor diverse wadvogels en steltlopers om bij te tanken.