Noordhollands Duinreservaat

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Noordhollands Duinreservaat is een groot duin-en bosgebied. Het gebied omvat duinen, valleien,  strand, plassen met rietvelden, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden.

Het reservaat loopt van Wijk aan Zee in het zuiden tot aan Bergen in het noorden. In het gebied wordt drinkwater gewonnen. In het noordelijk en midden deel zijn de duinen hoog en relatief ruig. In het zuidelijk deel zijn de duinen een stuk lager. Daar heeft het  duingebied een soort komvorming  met aan de randen wel hogere duinen maar het middelste deel is hier relatief vlak.  Het vlakkere deel is de voormalige delta van het Oer-IJ (een grillige vertakking van de Rijn uit het verleden).

 

Flora & Fauna

Grote verscheidenheid aan soorten door voorkomen reliëf, natte en droge gebieden, kalkarme naar kalkrijke delen en het menselijk gebruik in het verleden (zeedorpenlandschap). Voorkomen van struik- en kraaiheide,  kalkminnaars scherpe fijnstraal en zandhaver en vleugeltjesbloemen.  Het zuid gedeelte van het duinreservaat herbergt een rijke mengeling van bloemen en grassen: gele bloemen (voorjaarsganzerik,  kleine- en grote ratelaar, bitterkruid, geel walstro en schermhavikskruid en bloemen zoals bitterkruipbremraap, nachtsilene, oorsilene, grote tijm, kruipend stalkruid en de zeldzame orchidee hondskruid.