Bongeveen

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Bongeveen is een overgebleven restant van het voormalig uitgestrekte Bunnerveen (was vroeger een uitgestrekt hoogveengebied in de kop van de Drenthe).  Het veen ligt tussen Peize en Donderen. Het is een kleine vergraven hoogveen gelegen in een pingoruïne. In het voorjaar bloeit de wilde gagel er volop. Langs de beek ‘Grote Matsloot’ liggen natte hooilanden.