Ooijpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Ooijpolder ligt ten oosten van de stad Nijmegen. Het wordt gekenmerkt door een uitgestrekt landschap met kleine dorpen, boerderijen, rivierduinen, uitgestrekte natuurlijke graslanden en op de hogere gedeelten struikgewas afgewisseld door groepjes bomen. Het is een onderdeel van het natuurgebied  de Gelders Poort. Ten noorden wordt de polder begrens door de rivier de Waal. Het gebied is waterrijk met oude rivierarmen en vijvers en wielen (ontstaan door een plaatselijke dijkdoorbraak). De fraaie Bizonbaai ligt in het gebied.  In het gebied grazen Konikpaarden en Galloway-runderen.