Jaap Deensgat / Vlinderbalg

Fotoimpressie

Beschrijving:

Langs de voormalige prielen (fijne vertakking van geulen in een waddengebied) het Jaap Deensgat en Vlinderbalg liggen graslanden en rietvelden. Op de graslanden grazen grote grazers (konikpaarden, Schotse hooglanders, koeien en paarden). Het gebied ligt in het Groningse deel van het NP Lauwersmeer. Trekvogels en dwaalgasten worden hier vaak gezien. In het riet zijn baardmannetjes, karekieten, rietgorzen en rietzangers te zien en te horen. Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier