Jaap Deensgat / Vlinderbalg

Fotoimpressie

 

Beschrijving:

Een bos met vooral populier, es, esdoorn, wilg en els.  Struiken die er voorkomen zijn meidoorn, kamperfoelie en duindoorn. Bijzondere planten op open plekken zijn parnassia en strandduizendguldenkruid. In een open deel in het Ballastplaatbos ook orchideeën (o.a. moeraswespenorchis , Friese muggenorchis). Bos herbergt bosvogels en de wielewaal is er ook te horen in het voorjaar. In het bos is ook een oeverzwaluwwand. Een steile zandwand, waarin oeverzwaluwen hun nestgangen kunnen graven.

Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier