Bantpolder

Fotoimpressie

Beschrijving

De Bantpolder is een natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van het nationaal park Lauwersmeer. Het gebied ligt vlak onder de Waddenzeedijk. Het gebied wordt door weidevogels gebruikt als broedplaats en wadvogels gebruiken het als hoogwatervluchtplaats. Weidevogels zoals scholeksters, grutto en tureluur broeden hier. Orchideeën zoals rietorchis en brede orchis bloeien hier. Zie hier voor meer informatie over het nationaal park Lauwersmeer.