Bantpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving: Bantpolder  is een natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van het Lauwersmeer (NP).  Het gebied ligt vlak onder de Waddenzeedijk. Het gebied wordt door weidevogels gebruikt als broedplaats en wadvogels gebruiken het als hoogwatervluchtplaats. Weidevogels zoals scholeksters, grutto en tureluur broeden hier. Orchideeën zoals rietorchis en brede orchis bloeien hier.

Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.