Boerenbuitengebied

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het gebied ligt ten zuiden van Muntendam en ten noorden van Tussenklappen. Een veenkoloniaal akkergebied met kleurrijke akkerranden en zogenaamde ‘overhoekjes’ (genaamd Bouwte en Rimbe). Deze overhoekjes grenzen aan akkerpercelen en zijn rijk aan struwelen en kruidenrijke bermen.  Voorkomende vogels zijn veldleeuweriken, geelgorzen, gele kwikstaarten, ringmussen, kneu’s en enkele patrijzen.   Zelf de grauwe klauwier wordt er gesignaleerd.