Boerenbuitengebied

Fotoimpressie

Beschrijving

Het gebied ligt ten noorden van Muntendam en ten westen van Tussenklappen. Een veenkoloniaal akkergebied met kleurrijke akkerranden en zogenaamde ‘overhoekjes’. Deze overhoekjes grenzen aan akkerpercelen en zijn rijk aan struwelen en kruidenrijke bermen.  Voorkomende vogels zijn veldleeuweriken, geelgorzen, gele kwikstaarten, ringmussen, kneu’s en enkele patrijzen.  Zelf de grauwe klauwier wordt er gesignaleerd.