De Nederlanden

Fotoimpressie

Beschrijving

Het natuurgebied is ontstaan na herinrichting van het gebied. Het gebied is onderdeel van het NP Duinen van Texel. Oorspronkelijk in de 19de eeuw ooit ontgonnen tot cultuurgrasland voor de landbouw. In 2008 is de vruchtbare bovenlaag afgeplagd en is de waterhuishouding gewijzigd. Waardoor het nu een natuurgebied is bestaande uit heide, duinen (deels steil) , vochtige duinvalleien en kreken. Het gebied ligt te oosten van het duinen tussen De Koog en De Slufter.

 

Flora & Fauna

Divers vogelsoorten broeden er zoals kleine plevier, kluut, kievit, nachtegaal, bruine kiekendief, grutto en grasmus.  In de winter komt de blauwe kiekendief er voor. Rijk aan flora zoals parnassia, dwergbloem, kleine watereppe, late ogentroost, melkkruid,  kleine ratelaar, grote ratelaar en de vroegbloeiende orchidee harlekijn.

Galloway-runderen en schapen begrazen het gebied.