Vatrop, Schor en De Bak

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Vatrop, Schor en De Bak zijn deelgebieden op het wad langs de noordoostkant van het voormalige eiland Wieringen. Vatrop (plas) is een binnendijks natuurgebied ontstaan uit een voormalig zanddepot. Langs het wad bij Vatrop ligt een oude betonnen stormkering. Het natuurgebied Schor (bij Den Oever) is een buitendijks slikgebied met veel wadvogels (o.a. bergeenden, bonte strandlopers, wulpen, scholeksters, (rosse) grutto’s, bontbekplevieren). Boven de haven van den Oever ligt De Bak. Bij eb foerageren daar veel vogels.