Twijzelermieden

Fotoimpressie

Beschrijving

Het natuurgebied Twijzelermieden –  ten noordwesten van het dorp Twijzel – heeft bloemrijke open graslanden (mieden) en graslanden met omzoming door houtwallen (coulisselandschap). De gras- en hooilanden zijn vrij nat (kwelwater) en open.  De mieden zijn een optimaal habitat voor weidevogels.

Flora & Fauna

Weidevogels zoals de grutto. kievit en watersnip.  De heikikker is er in het voorjaar te horen.  Qua planten is er onder andere holpijp, zeggesoorten, dotterbloemen, boterbloem  en waterviolier te vinden. Varens, elzen en wilgen groeien in de meer moerassige delen.