Eierlandse Duinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Eierlandse duinen is het noordelijkst gedeelte van NP Duinen van Texel. Het duingebied ligt ten westen van de Cocksdorp. In zeer vroege tijden was Eierland een eiland gelegen tussen Vlieland en Texel. In de zeventiende eeuw is Eierland door middel van stuifduinen met Texel verbonden.

Tegenwoordig zijn de Eierlandse duinen vrij arm begroeid en relatief kalkarm. In de Eierlandse duinen liggen droge en natte duingraslanden (onder andere de Grote en de Kleine Mandenvallei) en kleine bosjes. De overwegend hoge en grillig gevormde duinen zijn bloemrijk.

 

Flora & Fauna

Op de goed ontwikkelde noordhellingen van de Eierlandse duinen komen bijzondere flora voor: zeldzame mossen, rozenkransje en maanvarens. Verder kun je in het gebied driedistel, duinviooltje, vleugeltjesbloem, duinpaardenbloem en kandelaartje zien.

In de Eierlandse duinen komen vele soorten vogels voor. Zo broeden er scholeksters, bergeenden, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, graspiepers, tapuiten, roodborsttapuiten, eidereenden en soms een velduil. Vooral tijdens de vogeltrek zijn er in de duinen en vooral ten noordoosten van de Eierlandse Duinen vele (bijzondere) vogels te zien.