Eelderdiep

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Rondom de beek het Eelderdiep is het normaal gesproken erg nat en moerassig.  Het Eelderdiep komt vanuit het zuiden de Onlanden binnengestroomd met het vele fraaie meanders heeft. Water uit de bovenlopen wordt in het Eelderdiep vastgehouden middels een stuw aan de noordkant van de Weeringse Dijk .

Het is een moeras met waterdiepten van 0 tot 50 cm waar veel moerasvogels broeden (zoals blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, geoorde fuut en snor). Kokmeeuwen broeden er in een kolonie met op sommige plekken een kievitsnest. In de winter komen diverse soorten eenden en ganzen in grote aantallen op het water voor. Boven het natte gebeid zweven vaak kiekendieven over het riet (de blauwe en de bruine kiekendief).

Voor meer info zie Onlanden.