Ezumakeeg

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Ezumakeeg is een natuurgebied in het Friese gedeelte van het Lauwersmeer (NP).  In het waterrijke gebied met slikplaten komen veel vogels voor zoals goudplevieren, bontbekplevieren, kluten, kemphanen, oeverlopers, zilverplevieren, baardmannetjes, groenpootruiters en zwarte ruiters. Veelvuldig worden hier dwaalgasten gezien die komen overnachten of foerageren. In de herfst en de winter bevinden zich vaak grote aantallen eenden en ganzen in het gebied. In het najaar bloeit het goudknopje er uitbundig op de slikplaten.

Voor meer informatie over het nationaal park Lauwersmeer zie hier.