Waterloopbos

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een bijzonder nat polderbosgebied in het noordoosten van Flevoland.  In het bos liggen de restanten van een uniek en historisch openlucht laboratorium. Voorheen (vanaf jaren 50) werd in dit laboratorium (Waterloopkundig Laboratorium De Voorst) het gedrag van water onderzocht voor havens, rivieren en kusten. Zo werd hier onder andere met schaalmodellen onderzoek gedaan naar de Deltawerken en de haven van Rotterdam maar ook van exotische oorden.  Deze modellen bootsten met water, watergoten, stuwen, dammen en golfmakers het gedrag van water na.

Flora & Fauna

In het natte bos voorkomens van veel varens zoals de tongvaren, mossen (o.a. sterrenmos) en wilgen. Qua vogels een redelijke grote soortenrijkdom. Daarnaast allerlei libellen, salamanders, kikkers en in de herfst veel paddenstoelen.