Waterloopbos

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Waterloopbos is een bijzonder nat polderbosgebied in het noordoosten van Flevoland.  In het bos liggen de restanten van een uniek en historisch openlucht laboratorium. Voorheen (vanaf jaren 50) werd in dit laboratorium (Waterloopkundig Laboratorium De Voorst) het gedrag van water onderzocht voor havens, rivieren en kusten. Zo werd hier onder andere met schaalmodellen onderzoek gedaan naar de Deltawerken en de haven van Rotterdam maar ook naar exotische oorden.  Deze modellen bootsten met water, watergoten, stuwen, dammen en golfmakers het gedrag van water na.

Flora & Fauna

In het natte bos komen niet alleen veel varens voor zoals de tongvaren, maar ook mossen (o.a. sterrenmos) en wilgen. Het bos herbergt veel verschillende vogels. Daarnaast komen er allerlei libellen, salamanders, en kikkers in het gebied voor en zijn er in de herfst veel paddenstoelen te vinden.