Stroomdal Oude Riet

Fotoimpressie

Beschrijving

De Oude Riet is oude stroomdal gevormd in de ijstijden waardoor de waterafvoer vanaf het Drents plateau naar de Waddenzee loopt. Het stroomdal loopt (slingert) door het hele Westerkwartier en mondt uit in het Reitdiep. De naam refereert naar de eeuwenoude rivier ‘de Oude Riet’ die er vroeger liep.  Tegenwoordig is de oude waterloop gekanaliseerd en niet overal meer zichtbaar. In het huidige landschap is het riviertje te traceren via de volgende watergangen:  Oude Diep, Dwarsdiep, Matsloot, Zuidhorner Tocht en Oude Riet.