Kolk van Dussen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Kolk Van Dussen is een natuur- en waterbergingsgebied waar nog authentieke landschapskenmerken van West Friesland te vinden zijn.  Het gebied ligt in de Kop van Noord-Holland tussen Aartswoud en Lambertschaag.   Kenmerkende elementen in het landschap zijn ‘inversieruggen. daliegaten (= venige grondverzakkingen die ontstaan zijn door winning van kalkrijke klei uit veen in het verleen), oude verkavelingspatronen en kamgrasweiden. Door het gebied loopt de Veersloot.

 

Flora & Fauna

De bloemrijke weidevelden waarvan delen nat zijn trekken veel insecten en weidevogels aan. Het waterrijke gebied herbergt tevens ganzen, kluten, visdiefjes en steltlopers.  In de oude kamgrasweides groeien zeldzame plantensoorten a;s kamgras en veldgerst.  Voorkomen van zeldzame orchideeën.