Blauwvennen

Fotoimpressie

Beschijving

De Blauwvennen is een nat gebied tussen de Hooiweg (Matsloot) en het Leekstermeer. Twee slenken vanuit het Matslootgebied komen hier uit. Een gebied met rietkragen en open water.

Diverse zeggen soorten, riet, lisdodde en pitrus groeien in het natuurgebied. Bruine kiekendieven, roerdompen en grote zilverreigers  foerageren in het gebied. In de winter zijn er diverse wintergasten te zien zoals smient, nonnetje en grote zaagbek. Voor meer info zie Onlanden.