Hoenwaard en Oldenelerwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

De Hoenwaard is een buitendijks gebied langs de IJssel. De Hoenwaard is een ecologische schakel van de Veluwe naar de IJsselHet is een landbouwpolder met rivierdynamiek dicht bij de IJssel. Het gebied ligt ten oosten van Heerde en Hattem in de provincie Gelderland.

Aan de andere kant van Hoenwaard  liggen de Oldenelerwaarden (Overijssel).  Dit uiterwaardengebied bestaat uit water, ruigten, rietkragen, kleine oude hooilandjes en sloten. Zie voor meer info IJsselvallei.

 

Flora & Fauna

Voorkomen diverse weidevogels (vooral de Hoenwaard). Langs de uiterwaarden komt de plant smalle aster voor.