Gorsselse heide

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Gorsselse heide een nat heidegebied met grove dennen. Het natuurgebied is gelegen ten zuidoosten van het Gelderse dorp Gorssel.

 

Flora & Fauna

Er komen bijzondere planten zoals kleine zonnedauw, klokjesgentiaan en wilde gagel voor.

Op en rond de heide leven onder andere de volgende vogels: geelgors, boompieper,  roodborsttapuit, kuifmees, glanskop, zwarte mees, boomleeuwerik, groene specht, zwarte specht, grote bonte specht en kleine bonte specht.

Daarnaast komt de zandhagedis, levensbarende hagedis en diverse vlinders en libellen er voor.