Hoek van de Bant

Fotoimpressie

Beschrijving

Een wad- en kweldergebied in Friesland ten noordoosten van het Lauwersmeer. Rust en weidsheid zijn de kenmerken.

Flora & Fauna

Veel water- en wadvogels die er bij laagwater foerageren.