Wad Ameland

Fotoimpressie

Beschrijving

Bij vloed is het wad bij Ameland één grote wateroppervlakte en bij eb vallen vele wadplaten droog. Hierdoor ontstaat er een afwisseling van geulen, slikken en zandplaten. Op het wad bij Ameland vinden duizenden wad- en steltlopers hun voedsel. Zie hier voor meer informatie over Ameland.