Lindevallei

Fotoimpressie

Beschrijving

De Linde (in het Fries Lende) is een traag meanderende rivier in Zuid-Friesland. De rivier is over een deel de grens tussen Friesland en Overijssel. vormt gedeeltelijk. De Lindevallei is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde. De vallei bestaat uit dichte elzenbroekbossen, grotendeels verlande petgaten en graslanden. Het dal vormt tevens een verbinding tussen ten zuiden gelegen NP Weerribben-Wieden en ten noorden gelegen natuurgebied de Rottige Meente.

Flora & Fauna

Grote boterbloem, waterviolier zijn voorkomende soorten vergezeld door zeldzamere soorten zoals holpijp, waterdrieblad en rode pimpernel mede dankzij het kwelwater wat hier naar boven sijpelt.  Zowel water-, weide- en bosvogels zijn aanwezig. Denk aan blauwborst, rietzanger, zwarte stern, fuut, kievit, wulp, putter, grote bonte specht en havik. Een parelmoervlinder – de zilveren maan – laat zicht heel soms zien. Ook de otter wordt er soms al gesignaleerd.