Ossenwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

Dit natuurgebied is momenteel (2015) grotendeels op de schop.  Het gebied ligt ten westen van Deventer langs de andere oever van de IJssel. Ossenwaard is onderdeel van de plannen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Hieronder meer hierover. IJssellandschap wil na uitvoering van de plannen de vegetatie kort houden door het gebied te laten begrazen met bij voorkeur roodbonte koeien, zoals zeker in het verleden in de IJsseluiterwaarden gebruikelijk was.

Flora & Fauna

Verblijfplaats voor kwartelkoning en de porseleinhoen. Zie voor meer info IJsselvallei