Duinen Schiermonnikoog

Fotoimpressie

Beschrijving

Het eiland heeft een uitgestrekt duingebied. Een bekend duinreservaat is de Kobbeduinen in het oostelijk deel van het eiland. In het oosten ligt ook het Willemsduin met een houten kaap (een  driehoekige bouwwerk van hout die vroeger de schepen op het wad hun weg wezen). In de duinen bevinden zich kalkrijke duinvalleien en op kleine schaal duinblauwgraslanden. De duinen hebben een grote diversiteit.  In de valleien bloeien parnassia, strandduizendguldenkruid en diverse orchideeënsoorten. In de duinen broeden veel zangvogels zoals de nachtegaal en tapuit. Zie hier voor meer informatie over Schiermonnikoog.