Nationaal Landschap Laag Holland

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Nationaal Landschap Laag Holland is een uniek- oer Hollands landschap tussen de steden Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Zaanstad.  Het cultuurlandschap onder zeeniveau is ontstaan door samenwerking van mens en natuur. Het open en weids Landschap wordt gekenmerkt door een dijk-en lintdorpen, oude molens, authentieke dropen, droogmakerijen, weilanden, waterrijke veengebieden en de ontelbare watergangen en sloten.  Karakteristieke plaatse zijn onder andere Broek in Waterland, Middenbeemster, Westzaan, De Rijp en de Zaanse Schans.

Deelgebieden (op alfabetische volgorde):

Beemster

Eilandspolder

Gouwkust en Marken

Ilperveld

Schermer

Waterland

Wormer- en Jisperveld

Zaanstreek

Zeevang

 

Flora & Fauna

In de veenweidegebieden van het Nationaal Landschap Laag Holland komen veel vogels voor. Dit betreft vooral weidevogels als de grutto, kievit en tureluur broeden er. Daarnaast komen er rietvogels zoals de roerdomp, bruine kiekendief, en rietzanger voor alsook wintergasten zoals smienten, wintertalingen, en ganzen. Het Wormer- en Jisperveld is één van de grootste broedgebieden van weidevogels in Nederland.