Westduinpark

Fotoimpressie

 

Beschrijving
Het Westduinpark is een duingebied net buiten Den Haag aan de zuidwest kant (ca 240 ha). Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk duingebied in de Hollandse duin- en kuststreek. Vegetatietypen wisselen elkaar in e vorm van jonge en oude, droge duinen, ruigten en struwelen en binnenduinbos. Er zijn steile hellingen en fraaie uitzichtpunten. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders.

Flora & Fauna

In de zomer wordt het duingebied geel gekleurd door de koningskaars, teunisbloem en jacobskruiskruid. Tevens zien we veel slangenkruid die een blauwe tint geeft aan het gebied.. Deze soorten gedijen goed op de voedselarme gronden. Struiken zijn er in de vorm de meidoorn, de liguster, de vlier en de duindoorn. Tevens zijn er duineiken die lager zijn dan de in Nederland overal voorkomende zomereik. Er komen veel vogelsoorten voor; onder meer de nachtegaal en de zwartkop.