Welsumer waarden

Fotoimpressie

Beschrijving

Uiterwaarden langs de IJssel met nevengeulen (omgeving Welsum). Hier zijn de stortstenen langs de IJssel weggehaald waardoor er een zandige IJsseloever is ontstaan. Zie hier voor meer informatie over de IJsselvallei.