Ballastplaatbos

Fotoimpressie

Beschrijving:

Het Ballastplaatbos ligt in het Groningse gedeelte van het NP Lauwersmeer. Het bos bestaat vooral uit populier, es, esdoorn, wilg en els.  Struiken die er voorkomen zijn meidoorn, kamperfoelie en duindoorn. Bijzondere planten op open plekken zijn parnassia en strandduizendguldenkruid. In het grote open gedeelte in het Ballastplaatbos komen ook orchideeën voor, onder andere moeraswespenorchis en de zeldzame Friese muggenorchis. Het bos herbergt bosvogels en in het voorjaar is de wielewaal er ook te horen. In het bos is ook een oeverzwaluwwand. Dit betreft een steile zandwand waarin oeverzwaluwen hun nestgangen kunnen graven. Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.