Torenveen-Bonnerklap

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een natuurgebied met natte graslanden waarin de beek de Hunze vrij doorheen slingerend. Ligt tussen Gieten en Gieterveen.  Zie voor meer info Hunzedal.

Flora & Fauna

Vogelsoorten als veldleeuwerik,blauwborst, roodborsttapuit, patrijs en blauwe kiekendief komen voor.  Enkele bevers zijn aanwezig.