Soestpolder (Burgum)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het natuurgebied ‘ de Soestpolder’ ligt tussen het Burgumer Mar en het dorp Burgum.  Het gebied heeft rietkragen, hooilanden en ruigten. Bij erg hoog water wordt de Soestpolder gebruikt als waterbuffer. Een deel is ingericht als reservaat voor weidevogels.

Flora & Fauna

Er zijn veel soorten water- en moerasvogels waaronder roerdomp, baardman en grote zilverreiger. In de hooilanden komen typische weidevogels voor, zoals de grutto en kievit. Oeverzaluwen broeden in in oeverzwaluwwand.