Soestpolder (Burgum)

Fotoimpressie

Beschrijving

Het natuurgebied ‘De Soestpolder’ ligt in Friesland tussen het Burgumer Mar en het dorp Burgum. Het gebied heeft rietkragen, hooilanden en ruigten. Bij erg hoog water wordt De Soestpolder gebruikt als waterbuffer. Een deel van het gebeid is ingericht als reservaat voor weidevogels.

Flora & Fauna

Er komen in De Soestpolder veel soorten water- en moerasvogels voor, waaronder de roerdomp, het baardmannetje en de grote zilverreiger. En sinds kort is er de opvallende zang van de Cetti’s zanger te horen In de hooilanden komen typische weidevogels voor, zoals de grutto en de kievit. Oeverzwaluwen broeden in de oeverzwaluwwand.