Groningse Stuwwallen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Rondom Winschoten vind je kleine hoogteverschillen – ontstaan door de ijstijd – in het landschap: de Groningse Stuwwallen.  Het natuurgebied bestaat uit jonge bossen,  natte(graslanden), moerassen, houtwallen en stuwwallen. In het gebied bestaat uit de volgende deelnatuurgebeiden: Beerta, Noordbos, De Tjamme, De Garst, De Hoogte, Eexterplas, Kromme Elleboog en Winschoterbos.

De Tjamme was in de middeleeuwen een veenriviertje op de grens van de landschappen Oldambt en Reiderland.  De Garst op de Groningse Stuwwallen was de plek waar de de Slag bij Heiligerlee plaatsvond in 1568.

 

Flora & Fauna

In de Tjamme komen veel broedvogels voor. In het najaar zie je lepelaars en diverse ganzen- en eendensoorten.