Groningse Stuwwallen

Fotoimpressie

Beschrijving

Rondom Winschoten zijn er kleine hoogteverschillen – ontstaan door de ijstijd – in het landschap: de Groningse Stuwwallen. Het natuurgebied bestaat uit jonge bossen,  natte(graslanden), moerassen, houtwallen en stuwwallen. In het gebied ligt het middeleeuws veenriviertje ‘Tjamme ‘ op de grens van de landschappen Oldambt en Reiderland.  Een ander gebied ‘De Garst’ in de Groningse Stuwwallen was de plek waar de de Slag bij Heiligerlee plaatsvond in 1568.

Flora & Fauna

In de Tjamme komen veel broedvogels voor. In het najaar zie je lepelaars en diverse ganzen- en eendensoorten.