Scholekster

Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de Onlanden en op de kwelders langs de Waddenzee.